Speech of the Rector of the Polish Catholic Mission in Brazil, Father Dr. Zdzisław Malczewski SChr, “A Brief Outline of the Polish Pastoral Service in Porto Alegre (Brazil)"

  • Zdzisław MALCZEWSKI Societas Christi Pro Emigrantibus Polonis, SChr (Brazil)

References

• Biernaski CM, L. (2010, janeiro-fevereiro). Odszedł pasterz Polonii. Echo Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Curitiba, (5) 1, 9-10.
• Biernaski CM, L. (2003). Quem foram, o que fizeram esses Missionários. Curitiba, 83.
• Biernaski CM, L. (1937). Arquivo do Autor. Porto Alegre/RS − Nossa Senhora de Monte Claro − 1937.
• Echo Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii (2010, maio-junho). Curitiba, 7 (3).
• Głuchowski, K (1927). Wśród pionierów polskich na Antypodach. Materiały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii. Warszawa: Instytut Naukowy do Badań Emigracji i Kolonizacji.
• Kłobukowski, S. (1899). Wspomnienia z podróży po Brazylii, Argentynie, Paragwaju, Patagonii i Ziemi Ognistej. Gazeta Handlowo-Geograficzna.
• Lisiewicz CM, L.P. (2002, julho/setembro). Histórico da igreja de Nossa Senhora de Monte Claro − capelania dos poloneses em Porto Alegre. Iprosul − Informativo da Província do Sul, XXVIII (143), 38-41.
• Malczewski SChr, Z. (2001). W trosce nie tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii. Curitiba.
• Malczewski SChr, Z. (2000). Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej. Warszawa: CESLA UW.
• Malczewski SChr, Z. (1998). W służbie Kościoła i Polonii: Towarzystwo Chrystusowe: funkcje społeczne i duszpasterskie w środowisku polonijnym w Ameryce Łacińskiej. Warszawa: CESLA UW.
• Malczewski SChr, Z. (1995). Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro. Lublin: Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 25-29.
• Modrzejewski Pe., M.F. (1893). Pamiętnik misjonarza [Memórias de um missionário], Dzwon Najświętszych Serc Jezusa i Marii [Sino dos Sacratíssimos Corações de Jesus e Maria].
• Nievinski Filho, E. (2002). Os poloneses em Porto Alegre. Projeções, IV (1), 85.
• Wróbel CM, J. (1953). Szkic historyczny życia religijnego Polaków w Porto Alegre. Kalendarz Ludu, 115-117.
Published
2017-12-30
How to Cite
MALCZEWSKI, Zdzisław. Speech of the Rector of the Polish Catholic Mission in Brazil, Father Dr. Zdzisław Malczewski SChr, “A Brief Outline of the Polish Pastoral Service in Porto Alegre (Brazil)". Revista del CESLA, [S.l.], n. 20, p. 25-38, dec. 2017. ISSN 2081-1160. Available at: <http://revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/article/view/398>. Date accessed: 16 dec. 2018.