Polish Community in Paraguay: Maintaining National Identity in Everyday Life and Festivity

  • Gabriela GAŁECKA University of Warsaw (Poland)
  • Cezary OBRACHT-PRONDZYŃSKI University of Gdańsk (Poland)

Abstract

The article investigates the everyday life and festivity of the Polish community living in Itapúa department in Paraguay. The research also addresses the sense of national identity of the descendants of Poles who came to Paraguay in the years 1936-1938. It firstly presents the socio-economic conditions of the districts of Itapúa, Carmen del Paraná and Fram, where fieldwork was carried out. Due to the agricultural nature of the Poles’ emigration to Paraguay, the research was conducted mainly in a rural environment where agriculture and small entrepreneurship are the primary occupations. The research was based on two types of sources: induced (open interviews) and existing ones. Eighteen in-depth interviews were conducted with representatives of the first and second generation born in Paraguay, giving a picture of the life of four generations. The elements of everyday life and festivity presented in the article are the most widely discussed aspects of the life of the Polish community in the context of maintaining the national identity of successive generations of Polish emigres. The key concept of the analysis is family. The research concludes that changes in family structure initiate alterations in the self-definition of members of the Polish community

Author Biographies

Gabriela GAŁECKA, University of Warsaw (Poland)

MA in Sociology from the University of Gdańsk, Institute of Philosophy, Sociology and Journalism; student at American Studies Center at the University of Warsaw

Cezary OBRACHT-PRONDZYŃSKI, University of Gdańsk (Poland)

Professor and Doctor (Hab.) at the University of Gdańsk, Ins­titute of Philosophy, Sociology and Journalism

References

• Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe (2014). http://repositorio.cepal.org/bitstrem/handle/11362/37647/S1420569_mu.pdf;jsessionid=CDB059846715532B73D2751C22165CFB?sequence=1.
• Babiński, G. (1977). Lokalna społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian. Wrocław: Ossolineum.
• Babiński, G. (1997). Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość. Kraków: Nomos.
• Bartolomé, L.J. (1990). The Colonos of Apóstoles: Adaptive Strategy and Ethnicity in a Polish-Ukrainian Settlement in Northeast Argentina. New York: AMS Press.
• Boski, P. (1992). O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie. In: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (ed.), Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 71-212.
• Hay, J.E. (1993). Tobati: Tradition and Change in a Paraguayan Town. A dissertation presented to the graduate school of the University of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy. University of Florida.
• Inauguran museo histórico y ferroviario en Carmen del Paraná (2013). Entidad Binacio-nal Yacyreta, https://www.eby.gov.py/index.php/3805-inauguran-museo-historico-y-ferroviario-en-carmen-del-parana /.
• Itapúa, Atlas Censal del Paraguay (nd). http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Atlas%20Censal%20del%20Paraguay/10%20Atlas%20Itapúa%20censo.pdf.
• Kallfell, G. (2016). ¿Cómo hablan los paraguayos con dos lenguas?, Gramática del jopara, Biblioteca Digital Curt Nimuendajú, http://www.etnolinguistica.org/biblio:kallfell-2016-jopara/p/2.
• Malewska-Peyre, H. (1992). Ja wśród swoich i obcych. In: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (ed.), Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 15-66.
• Mazurek, J. (2006). Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku). Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
• Mucha, J. (1996). Codzienność i odświętność: Polonia w South Bend. Warszawa: Oficyna Naukowa.
• Mucha, J. (1996). Everyday Life and Festivity in a Local Ethnic Community. Polish-Americans in South Bend, Indiana. New York: Columbia Univ. Press.
• Obchody 95 rocznicy stosunków dyplomatycznych między Polską i Paragwajem (2015). Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Buenos Aires, http://buenosaires.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/obchody_95__rocznicy_stosunkow_dyplomatycznych_miedzy_polska_i_paragwajem;jsessionid=1F1B61005BE514F34FCDEF63D1F96837.cmsap6p.
• Pałasiewicz, A. (1977). Pismo Międzynarodowego Towarzystwa Osadniczego o emigracji polskiej do Paragwaju (1938), Teki archiwalne, (16).
• Paleczny, T. (2000). Model przemian tożsamości narodowej członków skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej, propozycja teoretyczno-badawcza. In: M. Malinowski (ed.), Tożsamość oraz percepcja Polski i polskości w środowisku Polonii latynoamerykańskiej. Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, 157-170.
• Paleczny, T. (2007). Tożsamość jednostek w sytuacji wielokulturowości. In: Z. Pucek (ed.) Dylematy tożsamości. Stare i nowe konteksty socjalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 25-45.
• Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za granicą (2014). Kancelaria Sejmu RP, Biuro Komisji Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/C5BB5CCF04C5876BC1257CF40044A531/$File/0335607.pdf.
• Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, (2013). Zespół pracowników Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (ed.), http://www.msz.gov.pl/resource/d44dcd91-ed03-4e64-a475-b56dbece5a46:JCR.
• Sękowska, E. (2010). Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• Smolana, K. (1983). Za Ocean po lepsze życie. In: M. Kula (red.) Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej: zbiór studiów. Wrocław, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 39-68.
• Straczuk, J. (2013). Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
• Stemplowski, R. (2013). Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
• Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 2, Ameryka Północna i Południowa 1918-2007 (2008). K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik, B. Janicka (ed.), Warszawa: Askon.
• Synak, B. (1998). Kaszubska tożsamość: ciągłość i zmiana: studium socjologiczne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski.
• Tyrakowski, F. (2012). Z Polski, do Ziemi Guarani/De Polonia al suelo de los Guaraníes (Unpublished manuscript).
• Waszczyńska K. (2014). Wokół problematyki tożsamości, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, (6), 48-73.
• Wiadomości o Paragwaju dla użytku wychodźców z dodatkiem samouczka języka hiszpańskiego w 10 lekcjach (1937). Biblioteczka Syndykatu Emigracyjnego, 2. Warszawa: Nakład Syndykatu Emigracyjnego.
• Zub Kurylowicz, R. (2004). Tierra trabajo y religión. Memoria de los inmigrantes eslavos en el Paraguay. Asunción: El Lector.
Published
2017-12-30

Keywords

South America, Paraguay, Itapúa, national identity, European immigrants, Polish migrants

How to Cite
GAŁECKA, Gabriela; OBRACHT-PRONDZYŃSKI, Cezary. Polish Community in Paraguay: Maintaining National Identity in Everyday Life and Festivity. Revista del CESLA, [S.l.], n. 20, p. 123-150, dec. 2017. ISSN 2081-1160. Available at: <http://revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/article/view/409>. Date accessed: 16 dec. 2018.